botox legnica Social
1
Marta Trapszo-Myga prowadzi prywatny gabinet neurologiczny w Legnicy. Oferuje tak?e us?ugi medycyny estetycznej z wykorzystaniem botoksu. Pacjenci mog? liczy? na pomoc w przypadku takich problem?w, jak b?le staw?w, guzy m?zgu, choroby nerw?w obwodowych, czy choroba Alzheimera. Wykonywane s? tak?e nowoczesne kuracje iniekcyjne, kolagenowe oraz kwasem hialuronowym staw?w.

Comments

Who Upvoted this Story

Who We Are?

We are social bookmarking Website, We Will play a very important role in improving search engine ranking of your website or Blog.

Latest Comments